Truyện tranh: Cu Tí nghỉ hè (Part 1)

Mỗi năm đến hè là ta… phát rầu (vì không có chỗ chơi), cu Tí nghĩ ra một cách!

truyen tranh hai

truyen tranh hai

truyen tranh hai

truyen tranh hai

Nguồn: 24h.com.vn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 309 other followers